1. 1.
    Tehlikeli tiplerdir. Tipik harp hiledir taktiği siyasal islam ın.
    ... erector