1. 1.
  saç örgüsü.
  1 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  matematik sever kızlar için söylüyorum.şimdi.önce saçlarını topluyorsun, çıkan sonucu ikiye bölüyorsun. sonra çıkan sayıyı tekrar üçe bölüyorsun. baştan topladıktan sonra altıya bölsen de olur elbet. herbirini birbiri ile çarpıyorsun. birini diğerinden çıkarıyorsun. işte bulup da çerçevelediğin herbir sonucun adı belik.
  ... collector
 3. 3.
  başka bir önermeye götürülemeyen ve tanıtlanamayan, böyle bir geri götürme ve kanıtı da gerektirmeyip, kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin temeli ve ön dayanağı olan temel önerme. ne türlü bir belitten yola çıkılırsa o türlü bir sonucu varılır. belitlere dayanan bir felsefe, belitlerin yanlışlığı meydana çıkınca çöker.

  1)mantık: mantıkta belit terimi, bir şeyi tanıtlamak için kullanılan tanıtlanmayı gerektirmeyecek kadar açık ilke anlamını veriri tanıtlanmayı gerektirmediği gibi tanıtlanamaz da. çünkü tanıtlama, daha da açıklamak demektir, buysa daha çok açıklanamaz. her belit bir ilkedir, ama her ilke bir belit değildir. örneğin, "her bütün kendini meydana getiren parçalarından büyüktür" ilkesi bir belittir, buna karşı einstein'in görelilik ilkesi bir belit değildir. metafizik dünya görüşünün ürünü olan bütün mantıklar, "bir şey kendisinin aynıdır" önermesiyle dile getirilen özdeşlik ilkesini belit saymışlardır. hegel'in diyalektik mantığı bunun doğru olmadığını meydana koymuştur. bir şey kendisiyle bile aynı değildir, çünkü sürekli olarak değişmektedir.

  2) matematik: nicelikler arasındaki orantıları dile getiren zorunlu önermeler, matematikte belit adıyla tanımlanırlar. örneğin, "bir üçüncü niceliğe ayrı ayrı eşit olan nicelikler birbirine eşittir", "eşit niceliklere eşit nicelikler eklenirse toplamları da eşit olur". matematiksel belit, mantıksal belitin niceliklere uygulanmasıdır. aralarında başkaca bir anlam ayrılığı yoktur.

  3) dekartçılık: descartes ve başta spinoza olmak üzere izdaşları felsefelerini belitlere dayarlar. örneğin descartes, felsefesini "düşünüyorum, öyleyse varım" belitinden çıkarak kurmuştur. spinoza da ünlü etikasında örneğin, "başka bir şeyle tasarlanmayan şeyin kendisiyle tasarlanması gerekir" gibi belitlerden yola çıkar. ne var ki, ne türlü bir belitten yola çıkılırsa o türlü bir sonuca varılır. bundan başka, bu belitler, "parçalarının toplamı bütüne eşittir" gibi belitler gücünde değildirler. daha açık bir deyişle, dekartçıların belitleri öznel, kendilerince belit sayılmış belitlerdir. nitekim cogitonun yüzyıllarca önceki biçimini çürütmek için, "bin altın düşünüyorum, öyleyse bin altınım var" önermesi ileri sürülmüştür.
  1 ... lilith
 4. 4.
  (bkz: ebedi gökçe belik)
  1 ... arkheon