1. .
  Faizleri üzerine eklenmemiş anaparaya belli bir dönem sonunda verilen faiz.
  ... italiano
 2. .
  PV = Anapara *
  r = Dönemsel Faiz Oranı
  FV = Dönem sonundaki anapara ve faiz Tutarı * iken

  FV = PV (1+r)'dir.

  Basit faizdeki temel mantık her dönem sonunda işleyen dönemsel faizin anaparaya eklenmemesidir.
  1 ... luthor
 3. .
  basit faiz, belirli bir dönem için belirli bir sermaye üzerinden hesaplanan faizdir.
  ... yuri
 4. .
  belli ve değişmeyen bir sermaye üzerinden belli bir süre için hesaplanan faizdir.
  *
  ... mendoza