1. 1.
  veya Barsah, barsak, Barshân, Barsgân veya Barsğan şekillerinde de ismi geçmektedir.

  bir türk boyu.
  barshan veya Barsgân, Kaşgarlı Mahmud’a göre, Afrasiyab'ın oğullarından, Z.Velidî Togan'a göre, kardeşlerinden birinin adıdır.

  aynı zamanda yafes'in soyundan, türk'ün çocuklarından birinin adıdır barshan.
  ''Türk’ün çocukları oldu ki Tutel, Çigil, Barshan ve ilak. ''

  ''Isığ Göl'ün güneydoğu kıyılarında yerleşmiş olan Barsığan (Barshan) lar'ın On Oklar'dan ve onların Tu-lu kolundan oldukları kesin bir şekilde söylenebilir. Temim b. Bahr'e göre (IX. yüzyılın ilk çeyreği) Barsganlar'ın yurdunda 4 büyük şehir ve dört de kasaba bulunuyordu. Yine ona göre gölün kıyısındaki her şehirden silahları mükemmel 20.000 atlı çıkıyordu. Barsganlar savaşçılıkta en başta gelen Türk topluluğudur. Bunlardan 100 kişi, Kar-luklar (Harluhiyye)'dan 1000 kişiye karşı koyabilirdi. Temim, Barsgan ve diğer şehirler ile köylerin ahalisinin her yıl bahar mevsiminde toplanıp göl kıyısında bulunan bir şehir enkazını tavaf ettiklerini ve bunu dini bir merasim olarak yaptıklarını da söylüyor. Kaşgarh'dan başka bütün müellifler Barsgan'ı Barshan şeklinde zikrederler. Bunlardan Gerdizi'de Barshan beyine (dihkan) M.n.ğ denildiği, Mücmeltit-tevarikte ise beyin, Tebin Barshan ünvam ile anıldığı söylenir. Kaşgarlı Barsgan'ın Afrasiyab'ın oğlu olduğunu söyler ve Barsgan şehrini onun yaptırdığı hakkında bir rivayet nakleder. ''

  aynı zamanda gazneli devleti'nin kurucusu sebük tegin'de kendisini barshan soyundan görmekte idi.

  Türkçe'de bazı kelimelerdeki ''b'' harfinin ''v'''ye dönüşebilmesi sebebiyle devamı olan torunlarının kozan yöresini yurt tutan varsak türkmenleri olduğu iddia edilir. ne anadolu, ne orta asya'da barshanların devamı olarak başka bir türk boyu iddiası da bulunmamaktadır.
  -1 ... eylulsabahi