1. .
    bursada 60s cafe nin hemen yanında rap cafe sloganıyla piyasaya dalı$ yapmı$tır. ho$ mekandır, rapçi mekanıdır, rapçiler ve b-boylar yönünden eski adliye çay ocağının ku$kusuz en büyük rakibiir..
    ... wump r