1. .
    Edirne'li Badi Ahmet Efendi Rizayı Belde-i Edirne adlı eserinde 1836 tarihinde Tekirdağ'da doğduğu kaydedilmektedir. Kürt Memişzade efendi diye tanınmıştır.Asıl adı Hasan'dır .Cemali takma adı ile(Mahlası ile) şiirler yazmıştır. Sesinin güzel olduğu ,iyi saz çaldığı söylenmektedir.

    Belediye başkanlığı yaptığı sıralarda Bektaşi yolu erkanına girmiştir.Rumeli tekkesinde Mahmut Baba zade Halife Nafi Baba'dan önce Bektaşi nasibi almış ardından aynı kişiden Babalık icazeti alarak Mürşit olmuştur.

    Tekirdağlı Hikmet Çevik'in kaydına göre 1879 yılında Belediye başkanı olmuştur. Tekirdağ Belediye meclisinin 10 Haziran 1955 tarihli bir kararı ile 190.kışla altındaki göçmen evlerinin bulunduğu sokaklardan birine Hasan Cemali adı verilmiştir. Arapça ve farsça bilen Hasan Cemali'nin bu gün bile Trakya'da hala nefesleri, Bektaşi meydanlarında söylenmektedir . Refik Ahmet Sevengil, Çağımızın Halk şairleri kitabında doğum tarihini 1856 vefatını 1906 olarak vermektedir. Kayıtlarda 45 adet nefesi bir adette gazeli bulunmaktadır.

    kaynak http://www.alevileriz.biz *
    ... dick headed japanese soldier