1. 1.
    Bir Dekart konaç dizgesi için, eksenlerin ortak kesişme noktası.
    ... iskandinav