1. 1.
    esas, birinci dereceden .

    -"kanserin başlıca sebepleri şunlardır: ..."
    ... nattleite