1. 1.
    Milli demokratik devrim 'e inanan şimdiki aydınlık dergisi'ni de çıkaran, 1970-1980 arasındaki en güçlü devrimci örgütlerinden birinin (TiKP, TiiKP) yanlılarına verilen isim. Liderleri en başından beri Doğu Perinçek'ti halen odur. Diğer örgütlerin yanlılarından farklı olarak aydınlıkçılar en mevcut sisteme en deneyimli ve en kaliteli dönekleri yetiştirmiştir. Diğer örgütlerden dönenler reklamcı, artist olurken aydınlıkçılardan dönenler resmen kilit adamlar olmuşlardır. Mesela Nuri Çolakoğlu, Cengiz Çandar, Oral Çalışan, Soner Yalçın, Gülay Göktürk bunun yanında bir sürü günümüz holding patronu, profesyoneli, bilim adamı aydınlıkçılardan çıkmıştır.
    1 ... ernest everhard