1. 1.
    Yıldız teknik üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyesi. Kendisini Demiryolları konusunda ülkede en uzman kişi olarak tanımlamak çok yanlış olmasa gerek.
    ... vernon sullivan