bugün

türk boylarından birini niteleyen karizmatik isim.
karşı koyan.
gamalı haç denilen sembol, esasen avar kağanlığının bayrağıdır; sancağıdır.

şöyle ki; http://upload.wikimedia.o...Swastika_avarian_Dagh.JPG

birileri çıkıp milliyetini sulandırmadan evvel söylemek gerekir ki; avar kağanlığı türktür. 500 ila 800 yılları civarı/arasında hüküm sürmüş ve kültür olarak avrupaya çok şey katmışlardır.
Efendim Dagıstandaki Avarlardan bahsediyorsanız Avarlar Türk değildir.
neden mi
1-Avarlar zaten kendılerıne Avar demezler.Bu Turklerın verdiği addır.
2-Avarca ile Turkce arasında hiç bir benzerlik yoktur.
3-Türkler Orta asyada iken Avarlar Dagıstan da vardı zaten.Avarlar Dagıstan ın yerli halkıdır.
4-Ama Hun-Bulgar-Avar dan bahsetmıyorum onlar Türktür.Bunlar Avrupaya gıtmıştır.
iç anadolunun bazı yerlerinde sebze anlamında kullanılan kelime.
istabulu kuşattılar fakat başarısız oldular.
karaman yöresinde; sebze bostanı.
http://tarihturklerdebasl...s.com/2011/11/13/avarlar/
Arap ve bizans kaynaklarında bu isimle geçen türk topluluğu. 619 ve 626 da istabulu kuşatan ayrıca hıristiyanlığı ilk kabul eden türk topluluğu.
Dağıstan'ın avarları ile hun-bulgar-avar aynı kavim değildir.
Karşı koyan, direnen, başına buyruk demektir.
Rus'ların öğretmenleri olan Türk boyu-ulusu.