bugün

naftan novopolotsk'un maçlarını oynadığı stadyum.
görsel
görsel
görsel
görsel
görsel
görsel
görsel

ATLANT / TEMALON

Antik Yunan mimarlığında bir baştabanı taşımak üzere sütun yerine kullanılmış olan erkek heykellerdir bir diğer ismi telamondur.

Atlant, Yunan mitolojisinde bir Titan olan Atlas karakteridir. Zeus’a başkaldırdığı için Kuzey Afrika’daki Hesperides bahçesi yakınında ayakta durmak ve omuzlarında evreni taşımakla cezalandırılmıştır. Mimari bir öğe olarak Atlant figürünğn de çıkış noktasıdır.

Antik Dönemden Rönesansa, Barok, Rokoko, Neoklasizm, Art Nouveau sanat anlayışlarında yer edinmiştir. Barok dönemin iki önemli şehri , Viyana ve Petersburg’ta bu figürlerin bol bol görülmesi bu yüzden . Figürler 20. yüzyıl başlarına kadar kullanılmaya devam etmiştir. .

Aynı üsluptaki daha çok Karyatid kadın sütunlar bugün daha fazla bilinmektedir. Atlant figürlerine ağır bir yük taşıyormuş gibi bir duruş ifade varken, Karyatidler zarif duruşları ve kollarıyla destekler biçimde yük taşımaktan uzak biçimde tasvir edilir.

Atlantların sırtları eğilmiştir , ağırlıkları omuzlarında veya kollarında taşırlar . Karyatidler ise dik durur. Her ikisinde de bazen tüm insan figürü , bazen yarım gövde kullanılmıştır.

En eski en bilinen örneği Atina Olympos Zeus Tapınağında bulunan temelon, atlant yapılışından bir kaç yüz sonraki istilada tapınağın terkedilmesiyle büyük oranda tahrip olmuştur. Fotoğraflarda müze tavanınına dayanan devasa 8m. boyutlarındaki Atlas vücudu, baş kısımları ise müzede farklı bir alanda sergilenmektedir.

Diğer bir örnek Rusya St. Petersburg Hermitage Müzesinin giriş kapısında Atlasların sıralandığı giriş bölümü 18.yy sanatı anlayışında ziyaretçileri karşılamaktadır.

Zeus 'a baş kaldıran Atlas hem gökkubeyi sırtında taşır hem de tanrılara adanan tapınakların yükünü...

https://www.facebook.com/...3/posts/1439185523136161/
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.