1. 1.
  ingilizcede bir zaman bağlacıdır. fiile "..ir ..irmez", "-ince" manalarını verir. örneğin; çıkar çıkmaz, gelir gelmez vb. simple ve perfect yapıyı birbirine bağlar. iki eylem vardır ve biri diğerinden hemen önce gerçekleşmiştir. kendisinden önce simple yapı, kendisinden sonra perfect yapı gelir.

  kullanımı ise:

  simple present (V1) + as soon as + present perfect (have/has +V3)
  örn; please notify me as soon you have received the fax.
  (faksı alır almaz lütfen beni haberdar et).

  simple past (V2) + as soon as + past perfect (had+V3)
  örn; she got dressed and left home as soon as she had learned the shocking news about her daughter.
  (kızı hakkında şok edici haberi öğrenmiş olur olmaz giyindi ve evden ayrıldı).
  1 ... g n r