1. 1.
  isa'nın bir tanrı olduğunu redederek hristiyanlıktan ayrılan ancak onu diğer yaratıklardan ayrı tutan bir 3.yy. inancı.
  2 ... snoptik
 2. 2.
  (bkz: Ariusçuluk)
  -1 ... tam35izmir
 3. 3.
  aslında henüz olgunlaşmamış oturmamış olduğu zamanlarda, hristiyan öğretisini farklı yorumlayarak ortodoks hristiyanlıktan ayrılan hristiyan dini mezhebidir diyebiliriz. iskenderiye'de başlayıp geniş bir alana yayılmıştır. edessa'da ise constantinus'un hükümdarlığı sırasında serpilip gelişmiştir. önderleri arian hakkında ammianos şunları yazmaktadır:

  ''hristiyanların sade ve basit dinini saçma bir yanlış inançla tanınmaz hale getirdi. ciddi olarak onları birbirleriyle uyuşturmak yerine dogma üzerine açtığı gereğinden ince ve çarpaşık tartışmayla birçok kavgaya yol açtı.''

  kısacası iskenderiye bilim ve felsefesiyle yoğrulmuş kişiler hristiyan dogmasını sorgulamaya başlamışlardı...

  (bkz: Valentinus)
  2 ... drygt
 4. 4.
  4. yüzyılda iskenderiye'de yaşamış olan Arius'un geliştirdiği kuramsal öğretidir.

  isa'nın tanrısal olmasını eleştirir.

  vandallar'ın ilk inanışıdır.
  ... ferenc rakoczi
 5. 5.
  Aryanizm, isa’nın tanrısal özellikleri olan ama kendisi tanrısal olmayan yaratılmış bir varlık olduğu görüşüdür.

  Aryanizm, iS 4. yüzyılın başlarında iskenderiye'de yaşamış bir öğretmen olan Arius'un geliştirdiği teolojik bir doktrindir, adını da Arius'tan alır. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hristiyanlık'taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca Aryanizm, isa'nın tanrısallığının inkârıdır.
  ... turkmen balasi