1. 1.
    13. yy'da yaşamış Katolik bilgindir. Tanrı'nın doğal olarak oluşan ahlak ilkelerini desteklediğini, insanoğluna aşıladığını, insanların da akılcı analiz, dualar ve tanrı vergisi sezgisel ahlaki muhakeme melekesi yoluyla bu ilkeleri keşfettiğini savunur.
    ... la douce