1. 1.
  yurt dışında tanzim olunan belgelerin gerçekliğinin ve geçerliliğinin onaylanması.
  belgenin üzerine fransızca orijinal adıyla yazılması mecburi.
  yani;
  apostille şeklinde. yani bu kelime bu bakımdan evrensel bir nitelik taşımakta.
  2 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  5 ekim 1961 tarihli lahey sözleşmesi uyarınca uluslararası alanda kabul edilen bir onaydır. noter onaylı evrak çevirileri mülki idare amiri tarafından onaylanır. apostille onayı kaymakamların yetkisi dahilindedir.
  ... alpiloji
 3. 3.
  A) Apostil Şerhi konacak resmi belgeler:

  a)Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
  b) idari belgeler,
  c) Noter senetleri,
  d) Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlardır.

  B) Aynı maddeye göre sözleşmenin uygulanamayacağı, diğer bir deyişle, Apostil tasdiki yapılamayacak belgeler :

  a) Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler,
  b) Ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgelerdir.
  1 ... bi saniye
 4. 4.
  (bkz: havari)
  ... buna siir sahittir ben degilim
 5. 5.
  tercümanlar için çevirmesi çok kolay olan belgedir.
  ... alming
 6. 6.
  bir nevi onay damgasıdır .içinde avrupa , amerika , asya ve diğer bir kaç ülkenin (118 ülke olması lazım ) onayladığı kabul damgası . valilik ya da kaymakamlıktan alınır .noterden veya devletten aldığınız herhangi bir belgenin gittiğiniz bir ülkede geçerli sayılması için gecerlidir .eğer belgenizde apostil damgası yok ise evrağınız onaylanmayabilir dikkatli olunuz .yurt dışında bu işlemi konsolosluk yapar .1 ay gibi bi sürede alabilir belli olmaz .
  3 ... reklamlardakiinatcilekebenim
 7. 7.
  Kaymakamliktan apostil almadan once kontrol edin gideceginiz ulke apostil'e taraf mi. Yoksa benim gibi bilmem kac para odenmis noter tasdikli belgeleri salak bir memurun isi bilmemesi yuzunden pic edilebilir ve butun prosesi bastan yapmak zorunda kalirsiniz.
  ... canks