1. 1.
  ikiden fazla örneklemin değerleri ortalamaları arasında bir fark olup olmadığının araştırılması için kullanılan bir istatistik yöntemidir.

  rastgele ve özel seçimli olarak ikiye ayrılır.
  ... gothic evil
 2. 2.
  birden fazla bağımlı değişkeni varsa, manova olur.
  ... maksat muhabbet
 3. 3.
  istatistik dalı değil, parametrik verilere uygulandığında sağlıklı sonuç veren bir analiz türüdür.
  ... thor
 4. 4.
  psikoloji araştırmalarında sıkça kullanılan bir analiz yöntemidir. anovada ya bir bağımsız değişken vardır ve ikiye ayrılır, ya da birden fazla bağımsız değişken olur. iki aşamalı tek değişkenli bir analizde tek yönlü anova, iki değişkenli bir analizde iki yönlü anova kullanılır.

  anovanın avantajlarına gelince,
  1.aynı anda birden fazla çalışmayı da yaparsınız.
  2.bağımsız değişkenlerin aşamalarının birbirleriyle olan ilişkilerini de ölçebilirsiniz. (interaction effect)
  ... peride3
 5. 5.
  (bkz: mse)
  (bkz: sse)
  (bkz: msr)
  (bkz: ssr)
  (bkz: degrees of freedom)*
  ... micro cuts
 6. 6.
  stata adlı kutsal programda anova ya da oneway komutları ile yapılabilecek varyans analizi.
  ... herbert simon
 7. 7.
  (bkz: spss)
  1 ... ewentry
 8. 8.
  ANalysis Of VAriance nin kısaltmasıdır.
  1 ... decurion