1. 1.
    kan kaybına uğrayan anadolu rock'ın boşluğuna hızır gibi yetişmiş bir tür olup tahminen bir 5-10 sene daha icracıları için ekmek kapısı olacaktır.
    ... tuxedo mask