1. 1.
  bir devleti cezalandırmak veya baskı yapmak için o ülkeyle yapılan ithalat ve ihracatın durdurulması.
  4 ... frozen hopes
 2. 2.
  Belirli bir mal veya hizmetin ihraç ve ithaline getirilen yasaklamaların tumune verilen ad
  4 ... cell-im
 3. 3.
  Ekonomik politikanın yaptırım araçlarından bir tanesi. Bir ülkeyi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek için ticaret gemilerinin ve diğer malların giriş çıkışının, ithalat ve ihracatın yasaklanması. Ambargo etkili olabilmesi için sadece denizden değil, havadan ve hatta karadan da uygulanmalıdır. Ambargo sivil ve uluslararası olmak üzere iki türlüdür. Sivil ambargo, bir devletin kendi gemilerini yabancı devletlerin yağmasından korumak ya da malların belli bir ülkeye ulaşmasını engellemek amacıyla kendi limanlarında alıkoymasıdır. Uluslararası ambargo ise yabancı devlet gemilerinin ve mallarının alıkonulmasıdır. Ambargo amaç yönünden siyasal içerikli yahut misilleme türünde olabilir. Siyasal amaçlı ambargo savaş ya da ayaklanma içinde olan devletlere silah ve savaş malzemesi ihracını engellemek amacıyla uygulanır. ispanyol iç Savaşı sırasında ABD'nin tarafsızlığını belirtmek amacıyla uyguladığı 1937 yılındaki ambargo bu türe bir örnektir. Misilleme türünde ambargo; devletler hukukuna ilişkin yükümlülüklerini çiğnediği düşünülen bir devlete karşı kullanılır. ingiltere ve Fransa'ya konulan 1807 ABD ambargosu bu niteliktedir. Ayrıca ABD'nin en gözde devlet olan SSCB'ye uygulamış olduğu kısıtlama da "de facto ambargo" olarak tanımlanır.
  -1 ... lilith
 4. 4.
  ismi "a" ve "m" harflerinden oluşan bara gitmeyi yarım yamalak ingilizcesiyle turist kıza teklif eden türk gencinin söyleyiş biçimi
  -1 ... thelastpatriot
 5. 5.
  (bkz: ekonomik ambargo)
  (bkz: siyasi ambargo)
  2 ... a la folie
 6. 6.
  Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme.
  ... linka
 7. 7.
  bir ülkeyi zor duruma düşürmek için alış verişi kesme yöntemi. israil'in filistine yaptığı ambargo değil kuşatma ve korsanlıktır.
  2 ... rush
 8. 8.
  ambargo cezalandırmak veya baskı yapmak için bir devlete yapılan mal ihtiyacının durdurulması. ambargonun birçok çeşitleri vardır. bir gemiye veya limanlara giriş çıkışını yasaklamak. veya satılan, bir mala ambargo koymak. yada bir yerden, bir yere götürülmesini engelleyip. el koymak denilebilir.
  4 ... dedektif
 9. 9.
  2009 yılı Portekiz yapımı dram, komedi türünde olan filmin ismidir.
  ... kedimi kim 7
 10. 10.
  bir devletin limanlarında ya da karasularında bulunan gemilere bu sulardan çıkmamaları veya belli bir yükü taşımamaları şeklinde verilen emirdir. bu kendisine uygulanan devletin bir ya da birkaç malı için uygulanabileceği gibi o devlete gidecek veya o devletten çıkacak tüm mallara da uygulanabilir. devlet kendisi uygulayabileceği gibi uluslararası bir örgüt olan BM'nin ekonomik bir müeyyide olarak uygulaması da mümkündür.
  ... olsunolmaz