bugün

(moğol) moğolların erkek bir kurtla dişi bir geyiğin birleşmesinden türediklerini bildiren moğol destanı. ünlü moğol destanın adıyla anıldığı alan-hoa, kurtla geyiğin soyundan gelen bir kızdır ve kutsal ışık'tan gebe kalarak cengiz han'ın atası bodançar-munghan'ı doğurmuştur. bu moğol inancında hem antik çağ yunan inançlarında görülen ünlü bir kral ya da kahramanı tanrısal bir köke bağlamak eğilimi, hem de hıristiyanlığın tanrıdan gebe kalan meryem inancı vardır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.