1. 1.
    yeni bir çaylak. on birinci nesil.
    -1 ... true