1. 1.
    *adanada bulunan tarihi eser. Ulu Camii Mahallesindedir. 1409 yılında Ağca Bey adlı bir Türkmen ağası tarafından yaptırılmış olduğundan, bu ismi almıştır. Adananın bilinen en eski Türk yapısıdır. iri, blok kesme taşlardan yapılmış olan mescidin beden duvarları alçak bir platform üzerinde ve kare plandadır. Yüksek kasnaklı bir kubbe ile örtülmüş olan eser, dıştan bir türbeyi andırmaktadır. Mihrabı süslüdür. Selçuklu taş işçiliğinin başarılı bir örneğidir. Eser kitabesine göre, 1770 yılında Hacı Hasan Ağa tarafından esaslı şekilde onarım yapıldığı anlaşılmaktadır. 27 Haziran 1998 depreminde hasar gören mescidin onarımı 1998-2004 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanarak, 2004 yılı içerisinde ibadete açılmıştır
    ... muste ar