1. 1.
    latince adaptare="uymak, uyumlandırmak", typus="imge" sözcüklerinden oluşturulmuştur. evrimbilimci huxley'e göre (1958) daha az türemiş bir organizasyon planına (fenotip) sahip ve daha eski fosil taksonunun yerini daha çok türemiş bir organizasyon planına sahip, yeni bir fosil taksonunun almasıdır. bu değişim yalnızca iki taksonla olabilirken, bazı koşullarda eski bir organizasyon planı, yerini birden fazla plana bırakabilir. birden fazla olan planların ilerleyen dönemde nesilleri tükenip yalnızca bir tanesi devam ediyor olabilir. değişim şekli ne olursa olsun yeni takson “adaptif tip” olarak adlandırılır; çünkü neo-darwinci prensiplere göre yerini aldığı taksonlara göre daha başarılı olmuştur. yeni organizasyon planının başarısı ve devamı, eskiye ve diğer potansiyel planlara göre yeni planın koşullara daha iyi uyum gösterdiğinin kanıtıdır. literatürde “adaptif tip” yerine “adaptif derece, adaptif seviye, adaptif düzey” kavramlarının kullanıldığı da bilinmektedir. huxley’in, 1958 yılında tanımladığı “organizasyon planı” terimi, sewall-wright tarafından tanımlanan “adaptif strateji” nosyonuna denk bir anlamı ifâde eder.
    1 ... ersozmd