bugün

Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Âşere-i mübeşşeredendir. Önce îmâna gelen sekiz kişiden biridir. Habeşistâna ve Medîne-i münevvereye hicret etdi. Bütün gazâlarda bulundu. Uhud gazâsında yirmibir yerinden yaralandı. Ayağından aldığı yaradan, hafîf topal kaldı. O muhârebede on iki dişi de kırıldı. Çok sadaka verirdi. Bir günde, Allah rızâsı için, otuz köle âzâd etmişdir. Çok zengin idi. Büyük tüccâr idi. Hazret-i Ömerden sonra, halîfe namzedi olan altı kişiden biri idi. Halîfe olmak istemedi. Çekildi. Hazret-i Osmânın halîfe olmasını ilk istiyen budur. Otuzbir senesinde, yetmişbeş yaşında iken vefât etdi. iri, beyâz, yakışıklı idi "radıyallahü teâlâ anh".
aşere-i mübeşşeredendir.
peygamber efendimiz *'in arkasında namaz kıldığı ilk kişi, sahabe.

ilk müslümanlardandır. ashabın ileri gelenlerindendir.

dünyada iken cennetle müjdelenen sahabeler'den biridir.

büyük bir ticari zekaya sahip dolayısıyla servet sahibi idi.

tüm servetini allah yolunda kullanmış ve bu konuda efendimize çok büyük yardımları olmuştur.
ismi rasulullah tarafından değiştirildi.
Habeş ve Medine muhaciri.
Üç defa malının yarısını sadaka verdi.
Uhud savaşında yirmi bir yara aldı.
Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı.
O gökte de yerde de insanların emini.
iman dairesinin ilk yıldızılarından.
Avf'ın oğlu Hazret-i ABDURRAHMAN...
halife adayı gösterilen sahabemizdir.
halka rağmen yeri gelirse hakkı gözeten bir fikriyatı bulunmaktadır.
değerli islam kadrosu içerisinde yer alır.
cennete ikramla girecek kul...
Abdurrahman bin Avf (Arapça: عبد الرحمن بن عوف) (d. y. 580 - ö. y. 652), cennetle müjdelenen on sahabiden biridir.

islam'ı kabul eden ilk 8 kişiden biridir. islam peygamberi Muhammed tarafından Abdurrahman ismi verildi. Müslüman olduktan sonra Mekke'deki eziyetlerden kurtulması ve Habeşistan Kralı'na islam'ı anlatmak üzere Muhammed tarafından Habeşistan'a hicret etmesi emredildi. Göç eden grubun başkanlığı yaptı, Muhammed adına Habeş Kralı'nı islam'a davet eden mektubu götürdü. Daha sonra geri döndü ve Bedir Savaşı'na katıldı.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.