1. 1.
    eşşek cehennemine postalanmis maymun.
    ... erectof