1. 1.
  deniz seki
  1 -1 ... phyxius
 2. 2.
  parazitlerin tümünü ifade etmekte kullanılan bir niteleme, isim.
  1 ... poisonx
 3. 3.
  tenya için kullanılır. tüm parazitlerin davranışı aynı değildir. parça düşürmez çoğusu.
  1 ... nankorkedi
 4. 4.
  (bkz: ezberbozan)
  -1 ... mellonnim