1. 1.
    an itibariyle sağlam muhabbetin döndüğü zirvedir.
    ... dreaming out loud