1. .
    dünyanın en önemli deniz geçitlerinden biri olan süveyş kanalı açılmıştır.
    2 ... hebeletulbe