1. .
    birini kedere boğmamak, canını sıkmamak.
    ... unidentified stranger