1. 1.
    aç gözlü, nefsek, pis boğaz adam anlamına gelir*.
    ... kurmay albay