ateistlerin aptalca genellemeleri

  1. 4.
    terör dini olmasından mütevellit teröre karşı gelen herkes haklıdır.
    2 -3 ... entel manda