chp nin vizyonu

  1. 1.
    ülkeye çivi çakma üzerine değil kıtlık oluşturma
    üzerine kurulu vizyondur. bunların
    dedeleri de böyleydi bi çivi çakmadan ölüp gitmişler.
    4 ... frank lucas