bugün

plankton

fitoplankton ve zooplankton olmak üzere iki türü bulunan, akıntı ile hareket eden küçük deniz canlısı.

fitoplanktonlar bitkiseldir ve ototroftur. yani kendi besinini kendisi üretebilir. gözle görülemeyecek kadar küçüktürler, ancak toplu halde bulunduklarında, bünyelerindeki klorofil nedeniyle yeşil görünürler.

zooplanktonlar ise hayvansaldır ve heterotroftur. yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük olsalar da, daha büyük ve görülebilen türleri de bulunur.