bugün

okyanus canlısıdır.
isminden de tahmin edileceği üzre fotosentetik canlıdır. türün bireylerinin çok küçük olması ve sürü halinde dolaştıkları bilinir.

(bkz: zooplankton)
genellikle tek hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğuna verilen isim.
sadece okyanus canlısı demek doğru değildir. sahip olduğumuz oksijenin yüzde 70'lik kısmını bizlere sağlayan canlılardır. iklimleri etkileyen canlılardır, buzul devirlerinin en büyük sebepleridirler. hepsi yeşil renklerini taşıdıkları klorofil pigmentine borçludurlar ve bizler de hayatımızı onlara borçluyuz.
istiridyelerin temel besinleridir.
çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu.