gecenin dizesi

  1. 113.
    Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
    Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
    11 ... fikrimin ince gulu