nafaka

  1. 100.
    Türk hukuk sistemindeki garabettir. Akıl mantıkla izahı yoktur.
    3 ... centurion