karı milleti

  1. 32.
    Kullananın öküzlük derecesi hakkında ipucu veren söylemdir. Kaba, saldırgan, kişiliksiz bazı erkek müsveddeleri söylemekten zevk alır ve aşağılama ifadesi olarak kullanır.
    4 ... jane doe