bugün

beynini kullanan insan

yok denecek kadar azdır.

- dinini hocanın ağzından çıkanlarla

- siyaseti siyasetçinin ağzından çıkanlarla

- yaşamı kapitalizmin önüne sunduğu düzene en uygun olan ve bireye empoze edilen şekilde yaşayan insanlar olduk.

aklımızı her gün kiraya veriyoruz. bir şey bilmiyorsak google'a soruyoruz, inandığın dinin kitabını dahi okumadan dindar.

daha 4-5 nesil öncesini bilmeden ırkçı. kısacası bize ne deniliyorsa onu uyguluyoruz tıpkı programlanmış birer makina gibi.