bugün

komünizm

milliyetçi geçinip de türkçe yazı yazmasını dâhi bilmeyenlerin anlamakta, algılamakta güçlük çekeceği bir sistemdir. evet, ütopya.
ve bazı faşizan duyguların açığa çıkarılmasından dolayı midesi bulanan bazı sosyal demokratların -mesela benim- hakkında övücü sözler söylemekten kendilerini alamadıkları sistem.
(bkz: sövmeyi sever bazı ipneler)