dönmüş

  1. 1.
    bir yerden dönen kişiye ithaf edilen cümlecik, yada cinsiyet değiştirene halk arasında söylenen argonun hafifletilmişi.
    38 -5 ... actionscr