bugün

atatürk ün suud kralına çektiği telgraf

Ezberci keratalar *
Belge imalatı yahut uydurma belgeleninde bir raconu var.
O tarihte suud krallığı diye bir yer, suud kralı diye bir adam yok.
Abdülaziz bin Suud denilen, vahabi bir imamın peşine takılmış ingiliz mandacısı bir hıyar var.
En fazla Hicaz Kralı diyebiliriz o da zaten sadece ingilzilerin tanıdığı sağda solda evlerde saklanan,
sonradan Londraya kaçırılacak bir aşiret resi.
Suud krallığı dediğin yer 1932 de ilan ediliyor. Türkiye 1937 de tanıyor.
Hadi dağılın şimdi.