bugün

ideoloji

Sosyalizm solculuk, sağcılık vs.. derdiklerimizin hepsi eski dünyadan bize miras kalan kitlesel hezeyanlardır. Evreni anlamaya çalışan modern insanın progresiv hareketi, sosyalizm/faşizm denilen yobazlıkları zamanla eritiyor. ideolojik hareketlerin gittikçe vahşileşmesi, cana ve mala kastetmeyi anarşizm altında marifet sayması ve eylem adı altında saldırıya geçmeleri hep bu erimenin verdiği acıdandır.
ideolojiler son nefeslerini verdikleri için her geçen gün gittikçe agresifleşecekler ve konservatif taraftarları kendilerini devrim askeri olarak görecekler. Savaş ve mücadeleden başka çare göremeyen ilkel militanlar muhakkak cepheye ihtiyaç duyarlar. Onurlu bir insanın asla kabul edemeyeceği baskıları, kalıpları, düşünce sınırlarını siyasal onurları olarak ortaya koyup bir avuç fikir adamının fikirlerini kutsal metin ezberler gibi ezberliyorlar ve çeşitli işaret ve kişilerden kurdukları totemlerinde ayinler yapıyorlar.
Dışarıdan bakınca böyle. içeride olunca inanç ve mücadele.