bugün

semavi dinler

tüm dinlerin ortak özelliği olan ''saçma olma''nın yanında fazladan tiksindirici ve insanlık düşmanıdırlar. çünkü amaçları kötüdür. hepsinin amacı dünyadaki zenginliklere sahip olmaktır. kısa ve temel bir tarih araştırması bunu ispatlayacaktır.
hıristiyanlık-haçlı seferleri
islam-cihad(kafirlerle savaşma)
musevilik-vaadedilmiş topraklar

hıristiyanlar, tarih boyunca kutsal dedikleri şehirleri ele geçirmeye çalışmışlar ve bunu din için yapmışlar. halbuki buraları kazanarak elde edecekleri tek şey ganimet idi ki bundan başka bir şey düşünmediler.

müslümanlar, toprak işgal etmek konusunda hıristiyanlar kadar iyi oldular. emeviler denen katil güruhun yaptıkları katliamların haddi hesabı yoktur. ayrıca mekke ve medine'de kurulan islam devleti savaş yoluyla insanlara sadece ganimet kazandırmıştır. başka hiçbir yararı olmamıştır.

musevilik de sadece yahudilerin ganimet elde etmesine yarayacak bir şeydir. yahudilerin günümüzde yaptıklarının tamamı musevilik temellidir.

kısacası bu dinlerin getirileri; savaş, ölüm, yas ve maddi ganimettir. başka da hiçbir işe yaramazlar. yaramadıkları gibi insanların düşünmelerine de engel olurlar.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.