rusya

  1. 1.
    143,7 milyonluk Rusya nüfusunun %27'sini kentlerde yaşayanlar, %73'ünü ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturmaktadır.

    60 farklı etnik grubun yaşadığı Rusya Federasyonu'nda başlıca etnik gruplar şunlardır; 116 milyon Rus, 9,6 milyon Tatar, 2,9 milyon Ukraynalı, 1,7 milyon Çuvaş, 1,6 milyon Başkort, 1,4 milyon Çeçen, 1,2 milyon Belorus, 1,1 milyon Moldovalı, 1,1 milyon Ermeni, 700 bin Udmurt, 600 bin Azerbaycan Türkü, 400 bin Alman.

    Yaş ortalaması erkeklerde 24, kadınlarda ise 40'tır. Ortalama ömür ise sırasıyla, 59 ve 71 yıldır.
    16 -3 ... trda

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle