1. 1.
    irc de ip adresinden banlanmadır, modemi kapatıp açmak gerekir.
    ... altf4
  2. 2.
    elektron mikroskopuyla bir kas hücresine baktığımızda, sarkomer sınırlarını oluşturan çizgilerdir.
    ... drygt