1. 1.
    1025-1090 yılları arasında hüküm sürmüş endülüs ispanyasındaki mülûkü't tavâif devri devlet ya da devletçiği. Orjinal yazılış: zîrîler
    ... luzumsuzbiliyorum