1. 1.
  kaba ve gariz olmayan naif sayılabilecek küfürlerdir.

  halvet olmak : tenhaya çekilmek.
  yarak : Moğolca carag yani gerekli olan şey, gereç kelimesinden türemiştir. *
  göt : Sözcüğün orijinal anlamı "sırt, arka" olup güncel anlamı hüsnü tabirdir. Karş kötki (tepe - xi), kölük (sırt, yük yüklenen hayvan - xi), kötermek (yükseltmek, beylik vermek - xv+ Çağ).*
  am : moğolca'da "aman" yani ağız kelimesinden türemiştir. *
  http://www.nisanyansozluk.com/
  http://www.tdk.gov.tr
  -1 ... ilham gelsin diye bekliyorum