1. .
    Aynı zamanda yapılan veya gerçekleşen... *
    ... fatal