1. 1.
    (bkz: yüz)
    ... uludagsozluk
  2. 2.
    farsçada kaplanı andırır yırtıcı bir hayvan, pars anlamlarına gelmektedir.
    ... ece kscg