bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    herkes cok fazla yüksege sıcramanın yeterli olacagını dü$ünür, lakin teknik olarak gözönüne alınması gereken birçok olgu vardır.

    yakla$ma ko$usu, zıplama ve cıtanın üzerinden atlama $eklinde gercekle$tirilir. yüksek atlama, uluslar arası yarı$malarda en cok incelenen spor dallarından biridir. inceleme için üç boyutlu verilerin gerekmesi bir olumsuzluk gibi görünse de, dünyanın en iyi atlayıcılarından elde edilen veriler bu acıgı kapatmak için yeterli olmu$tur. yine de bütün yüksek atlamacılar için evrensel olarak gecerli ve geli$me saglayıcı bir kurallar bütünü ortaya cıkarmak henüz mümkün olmamı$tır.
    1 ... enjoy the silence